top of page
píldoras

ALTRES DROGUES

Una droga és una substància que altera el funcionament normal de l'organisme una vegada que entra en contacte amb ell. Alguns exemples de drogues són l'alcohol, nicotina, cafeïna, inhalants, esteroides, marihuana o cocaïna. Les diferents drogues tenen efectes diferents en l'organisme.

Algunes drogues poden causar al·lucinacions (veure o sentir coses que en realitat no estan esdevenint). Unes altres poden accelerar o reduir l'activitat del teu organisme.

Els estudiants solen donar diferents raons sobre per què prenen drogues. Alguns diuen que les consumeixen perquè els altres companys també ho fan i per a divertir-se dins del grup. Uns altres les prenen per simple curiositat, per a veure com se senten.

Alguns les usen per a evitar situacions difícils que poden sorgir en la universitat, en el treball, amb la família o amb els amics. També hi ha gent que les consumeix perquè són addictes i no poden deixar de consumir-les; en eixos casos la droga es converteix en una mica més important que la família, els amics o l'escola. Fins i tot hi ha persones que usen les drogues atretes per mites com que el seu ús fa estar més segur d'un mateix, permet treballar durant més hores, fa sentir-se menys cansat, millora la vida sexual de l'individu o fa que un li'l passe millor. La idea errònia més estesa és que el seu ús ocasional no és nociu per a la salut.

drugs-908533_960_720.webp

És important saber que qualsevol persona que prenga drogues corre el risc de desenvolupar problemes d'addicció.

Algunes drogues poden causar dany després de consumir-les una sola vegada, mentre que unes altres poden afectar a l'organisme de forma contínua.

Alguns dels efectes físics més perjudicials de diferents drogues són:

 

  • Alcohol: pèrdua de control muscular, disminució dels reflexos, vòmit i inconsciència. L'ús perllongat pot produir càncer, dany cerebral, cirrosis, guany de pes, i defectes en el fetus si es beu durant l'embaràs

  • Nicotina: disminució del sentit de l'olfacte i el gust, freqüents refredats, tos crònica, emfisema, malalties coronàries, i bronquitis crònica.

  • Cocaïna: infarts, parada respiratòria, i reducció de defenses davant infeccions.

  • Esteroides: tumors de fetge, hipertensió, pèrdua de cabell, acne sever, reducció testicular, bloqueig del creixement, i un cicle menstrual irregular.

  • Marihuana: insomni, disminució de la concentració, paranoia, al·lucinacions, ansietat intensa, càncer, i risc d'infertilitat.

  • Inhalants: oscil·lacions d'humor severes, asfíxia, pèrdua del sentit de l'olfacte, hemorràgies nasals, fetge, dany pulmonar i de renyó, i dany cerebral.

  • Cafeïna: insomni, disminució de la concentració, ansietat intensa, i agitació.


L'excés de drogues també pot provocar seriosos accidents, lesions i fins i tot la mort. Per exemple, més d'un de cada tres accidents de cotxe està relacionat amb el consum de drogues.

pexels-mart-production-7230269.jpg

RECOMANACIONS DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES EN ELS PROBLEMES AMB LES DROGUES

Rodando un cigarrillo

DOCUMENTACIÓ

bottom of page