top of page
Discusión de grupo

PLA JOVE D'ALCOI 

 "La gent jove necessita models, no crítics"

 

John Wooden

L'ESTRATÈGIA DE JOVENTUT, DOCUMENT BASE

La present Estratègia de Joventut és una eina de gestió i direcció de totes les polítiques que des de l'Ajuntament d'Alcoi es dirigeixen a les persones joves (de 12 a 30 anys), i ha sigut l'avantsala del Pla Jove d'Alcoi 2022-2026 aprovat pel Plenari de l'Ajuntament d'Alcoi en data 3  de desembre de 2021.

PLA JOVE D'ALCOI
2022-2026

Aquest document constitueix el primer Pla de Joventut Municipal a la ciutat d’Alcoi i naix de manera participada, amb l’objectiu d’avaluar des d’una perspectiva més global i transversal l’impacte del context socioeconòmic actual i les polítiques locals en la població jove alcoiana. Un document sociològic molt necessari que ens permet alçar la mirada sense distorsions ni falses generalitzacions negatives, per a reflexionar i empatitzar, des de l’administració pública, sobre els problemes estructurals existents i les oportunitats que es donen en el nostre territori, amb la finalitat de millorar els recursos i serveis que faciliten l’autonomia i el desenvolupament d’un projecte de vida.


Aquesta eina té com a base l’Estratègia de Joventut Alcoi 2021-2025, dissenyada per l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut d’aquest municipi, que ha servit per a planificar i gestionar les polítiques locals des d’un enfocament estratègic i que s’estructura en 9 àrees de treball principals, que es nodreixen de 12 principis rectors i que s’operen en 14 objectius, consistents, de manera general, en la promoció de valors democràtics i progressistes, com són el respecte i el reconeixement a la diversitat, la consciència mediambiental i hàbits de consum més sostenibles, la promoció de recursos per al benestar físic i la gestió emocional, el foment de la igualtat i l’educació en la participació social i cultural.


Els dos documents es fusionen en un bon instrument metodològic que s’alimenta de la participació juvenil i sobre el qual podem afrontar de manera clara i decidida els reptes i les dificultats que ens planteja a les persones joves, l’escenari social en què vivim.

bottom of page