Discusión de grupo

PLA JOVE D'ALCOI 

 "La gent jove necessita models, no crítics"

 

John Wooden

L'ESTRATÈGIA DE JOVENTUT, DOCUMENT BASE

La present Estratègia de Joventut és una eina de gestió i direcció de totes les polítiques que des de l'Ajuntament d'Alcoi es dirigeixen a les persones joves (de 12 a 30 anys), i ha sigut l'avantsala del Pla Jove d'Alcoi 2022-2026 aprovat pel Plenari de l'Ajuntament d'Alcoi en data 3  de desembre de 2021.

PLA JOVE D'ALCOI
2022-2026

Aquest document constitueix el primer Pla de Joventut Municipal a la ciutat d’Alcoi i naix de manera participada, amb l’objectiu d’avaluar des d’una perspectiva més global i transversal l’impacte del context socioeconòmic actual i les polítiques locals en la població jove alcoiana. Un document sociològic molt necessari que ens permet alçar la mirada sense distorsions ni falses generalitzacions negatives, per a reflexionar i empatitzar, des de l’administració pública, sobre els problemes estructurals existents i les oportunitats que es donen en el nostre territori, amb la finalitat de millorar els recursos i serveis que faciliten l’autonomia i el desenvolupament d’un projecte de vida.


Aquesta eina té com a base l’Estratègia de Joventut Alcoi 2021-2025, dissenyada per l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut d’aquest municipi, que ha servit per a planificar i gestionar les polítiques locals des d’un enfocament estratègic i que s’estructura en 9 àrees de treball principals, que es nodreixen de 12 principis rectors i que s’operen en 14 objectius, consistents, de manera general, en la promoció de valors democràtics i progressistes, com són el respecte i el reconeixement a la diversitat, la consciència mediambiental i hàbits de consum més sostenibles, la promoció de recursos per al benestar físic i la gestió emocional, el foment de la igualtat i l’educació en la participació social i cultural.


Els dos documents es fusionen en un bon instrument metodològic que s’alimenta de la participació juvenil i sobre el qual podem afrontar de manera clara i decidida els reptes i les dificultats que ens planteja a les persones joves, l’escenari social en què vivim.