top of page

ACTIVITATS

"Jugar sempre serà una necessitat bàsica per als xiquets, procurem

proporcionar-los espai i temps de qualitat per als seus jocs i activitats

ja que formen part significativa del seu desenvolupament".

Kay Redfield Jamison

bottom of page