top of page
oficina|agencia|estudio|despacho

OCUPACIÓ

Una societat justa només pot aconseguir-se si qualsevol persona té

 les mateixes possibilitats d'accedir a uns mínims nivells de benestar social

i els seus drets no són inferiors als d'altres grups

Un dels problemes en els quals es troben els i les nostres joves és aconseguir una ocupació estable i digna que done resposta a les seues necessitats vitals.

 

Obtindre una ocupació digna és un dels factors més importants per a aconseguir l'autonomia personal i la plena integració a la societat en la qual viuen i on volen desenvolupar la seua vida.

 

No és fàcil hui en dia este procés de recerca de treball.

 

Ací intentarem recollir la informació actualitzada i els recursos i programes dirigits a joves perquè et siga més fàcil esta tasca.

PORTALS PÚBLICS
RECERCA D'OCUPACIÓ

PORTALS PRIVATS
RECERCA D'OCUPACIÓ

bottom of page