SERVEI DE TRANSPORT UNIVERSITARI

El Servei de Transport Universitari de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, operat per Vectalia, permet que els estudiants dels municipis mancomunats disposen d’una comunicació funcional i econòmica per a arribar als centres educatius.

Tots els estudiants, empadronats en els municipis de la Mancomunitat, matriculats en centres d'educació reglada (EOI, Conservatori, Institut...) poden sol·licitar la seva targeta de transport de l'STU i utilitzar el transport universitari entre Muro, Cocentaina, Alcoi i la Universitat d'Alacant a un preu reduït.

Per ser beneficiari de l'STU és imprescindible estar empadronat a Alcoi o en les poblacions pertanyents a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat o de la Mancomunitat del Xarpolar.

 

Per a això serà necessari presentar el certificat d'empadronament, i queden exempts tots aquells usuaris empadronats a Alcoi doncs des de la regidoria es durà a terme la comprovació.