top of page
Libros y revistas

DOCUMENTACIÓ

“És estèril i perillós creure que un domina el món sencer gràcies a Internet

quan no es té la cultura suficient que permet filtrar la informació bona de la dolenta.”
 

ZYGMUNT BAUMAN

bottom of page