top of page

CREAJOVE. ESPAI CREATIU

"L'art és una aventura que ens porta a un món desconegut… La nostra tasca com a artista és fer que la gent veja el món tal com el veiem nosaltres".

 

Mark Rothko

CREAJOVE

ESPAICREATIU

És un espai cultural que naix amb la finalitat de donar suport a la creació artística i promocionar l’obra de joves artistes. Amb aquest programa volem donar l’oportunitat a joves artistes de mostrar les seues obres i els seus treballs artístics en qualsevol disciplina: pintura, gravat, escultura, còmic, música, literatura, dansa, etc.

Creajove és un programa de suport a la creació artística jove que se sustenta en el convenciment que l’aportació artística i creativa de les generacions més joves és imprescindible per al desenvolupament del conjunt de la societat.

Un dels objectius principals és que el projecte es convertisca en un instrument catalitzador de les iniciatives més innovadores i creatives del col·lectiu juvenil, donar visibilitat a les creacions més alternatives i reforçar el teixit artístic i creatiu juvenil.

En definitiva, ens proposem donar visibilitat al talent jove que està començant i que normalment no té la possibilitat de mostrar el seu treball en sales d’exposicions i en espais artístics professionals.

Podran sol·licitar la utilització de les instal·lacions del CENTRE CERVANTES JOVE, dins del programa CREAJOVE ESPAI CREATIU, artistes que, individualment o col·lectivament ho sol·liciten amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys ambdós inclosos. Per a això, hauran de presentar juntament amb la fitxa de sol·licitud, fotocòpia del DNI, un petit dossier de l’obra que volen exposar i el currículum. Els menors d’edat hauran de presentar també una autorització del pare/mare o tutor/tutora.

 

L’Espai Jove s’encarregarà d’examinar les sol·licituds presentades, i decidirà, tenint en compte criteris de qualitat i idoneïtat, l’autorització de l’exposició o l’esdeveniment creatiu, i li proposarà a l’artista una data de celebració.

BASES COMPLETES
FORMULARI SOL·LICITUD
AUTORITZACIÓ MENORS
bottom of page