top of page

PLA DE FORMACIÓ

EN ANIMACIÓ JUVENIL

"L'educació és l'arma més poderosa que pots usar per a canviar el món"

 

Nelson Mandela

MAT ALCOI 2024.jpg
Niños descansando en una caminata.

CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

DE L'1 FINS AL 26 DE JULIOL

CURS GRATUÏT

Tindran preferència els membres de les associacions juvenils d'Alcoi (hauran d'aportar fotocòpia del DNI i certificat de l'entitat com a què són membres de l'associació).

El termini per a fer la inscripció serà fins al 14 de juny i es farà personalment o per telèfon a l'Espai Jove.

Les inscripcions de les persones que no pertanyen a alguna associació juvenil quedaran en llista d'espera i s'incorporaran a la llista d'inscrits el dia 17 de juny pel mateix ordre en el que s'hi hajen inscrit

MÉS INFORMACIÓ:

ESPAI JOVE D’ALCOI
Els Alçamora, 1 03802 Alcoi

Tel.: 96 553 71 38       

joventut@alcoi.org

PLA DE FORMACIÓ

EN ANIMACIÓ JUVENIL

L'oci i el temps lliure són dos aspectes molt valorats en la societat actual. Per a poder oferir una gran varietat d'activitats d'oci són necessaris una gran varietat de professionals que es dediquen a aquest sector i que dissenyen, programen i executen tot tipus d'activitats.

L'Animació Juvenil és una part fonamental dins de les polítiques de joventut municipals, a través de la qual s'estableixen processos educatius i d'intervenció social treballant aspectes tan importants com l'educació en valors, tolerància, respecte, igualtat d'oportunitats, el temps lliure i la participació social de la joventut.

L'animador/a de temps lliure sol tindre un perfil molt polivalents, que dependran de la mena d'activitats que programen i organitzen, i sobretot al públic al qual vagen dirigides les activitats.

Amb aquest Pla de Formació volem proporcionar una preparació adequada a totes aquelles persones que estan interessades a formar-se dins del camp de l'animació del temps lliure juvenil, i, a més a totes les persones professionals que volen continuar formant-se amb cursos de formació complementària.

OBJECTIUS

  1. Contribuir a la formació de les persones interessades en el tema de l'Animació Juvenil.

  2. Facilitar l'accés a la formació dels/les membres de les Associacions Juvenils que treballen amb xiquets/es, adolescents i joves.

  3. Oferir la possibilitat d'obtindre les titulacions oficials en Animació Juvenil a les persones interessades a dedicar-se al món de l'animació, tant professionalment com des del món del voluntariat i l'associacionisme.

  4. Formar a professionals de l'Animació Juvenil amb cursos de formació complementària que enriquisca la seua formació.

  5. Formar a professionals compromesos socialment, capaços de dur a terme actuacions que promoguen la igualtat de gènere, la prevenció de bullying, la no discriminació per qüestions d'identitat o orientació sexual, religió, etc.

  6. Posar en valor la importància del respecte a la naturalesa i el medi ambient.

CURSOS OFICIALS REGULATS PER L'IVAJ

L’Institut Valencià de la Joventut té la competència de la regulació de la formació en matèria d'animació juvenil, el reconeixement d'escoles d'animació juvenil i l'acreditació de cursos a entitats locals no titulars d'escoles d'animació juvenil, així com l'expedició de diplomes de les diferents accions formatives.

  1. Curs de Monitor o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. Capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors, i ateses les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

  2. Curs de Director o Directora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. Capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal monitor.

  3. Cursos de Formació Permanent. Dirigits a l'especialització i el reciclatge en matèria d'animació juvenil.

  4. Curs de Formador o Formadora d'Animadors. Dirigit a la capacitació pedagògica del professorat de les Escoles d'Animació Juvenil.

FORMULARI PER A SONDEJAR NECESSITATS I PREFERÈNCIES DE FORMACIÓ PER A LES ASSOCIACIONS JUVENILS D'ALCOI
Niños en la escuela
bottom of page