top of page
Máquina de escribir verde

BLOG

#joventutalcoi

Espai Curiós: “ESCOLES ALTERNATIVES”

Sabies que existeixen un altre tipus d'escoles en les quals es fomenta la creativitat, la llibertat i el contacte amb la naturalesa?

Actualment hi ha un gran nombre de pedagogies alternatives existents a part de les convencionals. Les més conegudes i esteses en tota Espanya són la Pedagogia Waldorf, la pedagogia Montessori i la pedagogia Lliure-viva, entre altres. Sabeu quines són les diferències entre cadascuna d'elles?

Vegem...


ESCOLES WALDORF


“L'educació ha de dur-se a terme de manera artística, en un ambient lliure i creatiu. Ha de basar-se en una amistosa col·laboració entre mestres i pares perquè els alumnes han de ser sempre el centre de tota l'activitat escolar”.


Així és com Rudolf Steiner (filòsof, pedagog, científic i artista austrohongarés) considerava que havia de ser l'educació, i a partir dels seus múltiples coneixements en l'àrea, va crear la Pedagogia Waldorf.


Aquesta pedagogia es basa en la creativitat del mestre i l'objectiu màxim és el de respectar el procés maduratiu de cada alumne i equilibrar i fomentar les seues capacitats d'enteniment, la seua sensibilitat artística i la seua força de voluntat. D'aquesta manera, es consolida una formació que els permet desplegar el seu potencial i iniciativa per a respondre als desafiaments que es puguen plantejar en el futur.


T'imagines una escola en la qual els xiquets i xiquetes aprenen a través de diferents processos pedagògics diaris, les activitats intel·lectuals, artístiques i manuals així com a través del contacte amb la naturalesa?


ESCOLES MONTESSORI


“No es pot ser lliure, si no s'és independent”


La pedagogia Montessori va ser creada per la mèdica i educadora italiana Maria Montessori. El seu sistema d'ensenyament utilitza materials didàctics enfocats a aconseguir que els xiquets i xiquetes es convertisquen en els protagonistes dels seus aprenentatges.

Aquesta pedagogia estableix uns pilars essencials (autonomia, independència, iniciativa, capacitat de triar i desenvolupament de la voluntat) amb els quals es busca que els xiquets i xiquetes desenvolupen les seues pròpies capacitats i es convertisquen en persones equilibrades i independents.


La seua pedagogia es fonamenta en l'espontaneïtat i en la capacitat d'elecció dels alumnes sobre les coses que volen aprendre. Per a Montessori, el respecte i la promoció de la independència en la infància era clau.


Què et semblaria una aula en la qual els xiquets i xiquetes tenen llibertat per a triar qualsevol material, joc o contingut educatiu d'entre els que hi ha disponibles quan ho consideren oportú?


ESCOLES – BOSC


“El que perdura és el que s'aprén mitjançant l'experiència”


T'imagines una escola en un bosc, muntanya o àrea rural en la qual es fomente el contacte amb la naturalesa?


El pla d'estudis en aquestes escoles és fluid i s'enfoca en el joc a l'aire lliure, dirigit – dins d'un ordre -, pels xiquets i xiquetes, fomentant així la curiositat i la capacitat d'exploració.

Aquest model pretén donar resposta a la necessitat que ells i elles tinguen major activitat física que a les escoles convencionals, aprenguen mitjançant el joc i se senten secundats i amb les eines per a afrontar riscos, la qual cosa dona més llibertat a l'alumnat per a cometre errors, i aprendre d'ells. Els xiquets i xiquetes interaccionen de manera col·laborativa, desenvolupant habilitats socials i fomentant l'autoestima i confiança en ells mateixos.


A més, una de les peculiaritats és que en aquestes escoles experimenten els canvis d'estacions a través de la pluja, la calor, el fred, la neu, el vent i els canvis en la naturalesa.


ESCOLES LLIURE-VIVA


Són centres escolars, normalment autogestionats i situats fora de l'ensenyament oficial, que reuneixen diverses corrents (com les anteriors) i les quals creen el seu propi model d'educació activa i alternativa. Es caracteritzen per respectar el ritme d'aprenentatge del xiquet i oferir un ambient que afavorisca la creativitat, la curiositat i el desenvolupament personal.


Aquesta nova metodologia escolar naix amb l'objectiu de treballar per una renovació pedagògica que es desenvolupa dins de l'àmbit de la llibertat social, per a aconseguir persones lliures i crítiques.


Què pensaríeu si veres a xiquets i xiquetes participant d'assemblees en les quals expressen les seues necessitats, resolen conflictes i prenen decisions sobre les activitats?


Aquesta és una característica especial d'aquesta mena d'escoles. Així mateix, els pares, mares i acompanyants del grup també treballen de manera assembleària per a prendre decisions, ja que aquest model permet escoltar de manera igualitària a totes les persones.



Què t'han semblat aquest tipus d'escoles? Coneixes un altre tipus de pedagogies similars a aquestes?


Esperem els vostres comentaris en les xarxes socials!


Si estàs interessat o interessada a buscar diferents projectes relacionats amb aquestes 4 metodologies, et convidem a consultar la pàgina web Ludus: https://ludus.org.es/es


55 views

Recent Posts

See All

Espai Curiós: “Lleis absurdes”

En molts països existeixen lleis que van ser creades fa molts anys però que, actualment, estan en desús, encara que no estan derogades. Lleis que, resulten tan estranyes hui dia que es tornen fins i t

Kommentare


bottom of page