VIOLÈNCIA DE GÈNERE

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L'Organització Mundial de la Salut defineix la violència com: "l'ús de la força física o el poder contra un mateix, cap a una altra persona, grups o comunitats i que té com a conseqüència la possibilitat d'aparició de lesions de tipus físic, danys psicològics, alteracions del desenvolupament, abandó i fins i tot la mort".

Es distingeixen 3 tipus de violència:

1- Violència contra la dona: Les Nacions Unides defineixen aquesta violència com "tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tenir com resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada"

En paraules de Kofi Annan, ExSecretari General de l'ONU  i Premi Nobel de la Pau: "la violència contra la dona és potser la més vergonyosa violació dels drets humans. No coneix límits geogràfics, culturals o de riqueses. Mentre continue, no podrem afirmar que hem realment avançat cap a la igualtat, el desenvolupament i la pau"

2- Violència familiar (domèstica), definida com els maltractaments o agressions físiques, psicològiques, sexuals o d'una altra índole, infligides per persones del mitjà familiar i dirigides, generalment, als membres més vulnerables de la mateixa: xiquets i xiquetes, dones i persones majors

3- Violència de gènere: La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en el seu article 1º la defineix com "la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part d'els qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o d'els qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, àdhuc sense convivència"


  Les característiques principals de la violència de gènere són:

 

  • La víctima és un dona i l'agressor un home

  • L'agressor és la parella o exparella de la víctima, hagen viscut junts o no

  • És conseqüència de les relacions de poder dins de la parella

016webp.webp

MÉS INFORMACIÓ

documentacio.webp
ministerio.webp
instituto de las mujeres.webp