SIDA

VIH són les sigles del Virus d'Immunodeficiència Humana, el virus que causa la sida. Les sigles SIDA corresponen a les inicials de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida.

Ser seropositiu significa que el VIH està en el nostre organisme, però no és sinònim d'haver desenvolupat la Síndrome (conjunt de símptomes o malalties que es desenvolupen al mateix temps).

Com es transmet el VIH?

- Via sexual: en les relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal o oral) sense preservatiu. La penetració anal és la pràctica de major risc, seguida de la vaginal. Quan una persona presenta altres infeccions de transmissió sexual (ITS) el risc d'infecció per VIH augmenta. Les relacions sexuals orals tenen molt menor risc, especialment sense ejaculació. 

- Via sanguínia: en compartir MATERIAL DE VENOPUNCIÓ o un altre material d'injecció

-  Via mare-fill/a: quan la dona TÉ EL VIH, la transmissió del virus pot tenir lloc durant l'embaràs, el part o la lactància.

Actualment, a Espanya, es realitza la prova de detecció del VIH a totes les dones embarassades que porten seguiment mèdic durant el propi embaràs i en cas de resultar positiu, s'inicia de forma immediata el tractament antirretroviral per a reduir les possibilitats de transmissió vertical. D'aquesta forma, a Espanya és pràcticament inexistent el nombre de casos de bebès infectats/as per VIH a través de la transmissió vertical 

Com es prevé la transmissió del VIH?

 

  1. Utilitzant el preservatiu en les relacions sexuals

  2. Fent-te la prova del VIH de forma periòdica

  3. Demanant a les parelles amb les quals no vages a tenir relacions amb preservatiu que es facen la prova del VIH

  4. Si tens un diagnòstic positiu en VIH, prenent correctament el teu tractament per a tenir la càrrega viral indetectable

  5. Utilitzant la profilaxi pre exposició (Veure apartat profilaxi pre exposició)


Què és la profilaxi pre exposició?

La profilaxi Pre-exposició (PrEP) és una estratègia de prevenció del VIH on les persones VIH negatives prenen medicaments antirretroviralS abans de tenir pràctiques de risc, per a reduir el seu risc de contraure la infecció.
La PrEP es troba en plena eclosió com a eina en la prevenció del VIH, resultant un dels flancs més controvertits.

Què és la profilaxi post-exposició?

La Profilaxi post-exposició (PPE) és el tractament antirretroviral que s'administra a persones sense VIH que acaben de tenir una exposició d'alt risc a el VIH. 

La profilaxi post-exposició (PPE) s'aconsella en persones amb una exposició de risc al VIH esporàdica i excepcional.

La PPE consisteix en l'administració d'un tractament de curta durada immediatament després d'un possible contacte amb el VIH, per a evitar la transmissió de la infecció.

En tot cas, ha de consultar el seu metge per a avaluar el risc.

PROVA VIH/SIDA

La prova del VIH es pot realitzar en els centres sanitaris de la xarxa pública de forma gratuïta i confidencial:

Centres d'atenció primària: metge de capçalera. 
Centres de planificació familiar.
 Centres d'informació i Prevenció de la SIDA:
      A València: 900 70 20 20. Hospital Peset. 
 Laboratoris privats d'anàlisis clíniques. 
 Algunes ONG:
El Centre de Baixa Exigència Maritim, Carrer Barraca nº 290, Tel.  963 920 592,
Col·lectiu Lambda, carrer Albacete 52, Tel.  96 3342191
i AVACOS, carrer Gabriel y Galán 24, Tel. 96 334 2027

MÉS INFORMACIÓ