Máquina de escribir verde

BLOG

#joventutalcoi

  • joventutalcoi

Espai Curiós. ""Aplicacions per a fer bones presentacions a classe"

Espai Curiós " "Aplicaciones para hacer buenas presentaciones en clase"


Estem cansats de fer i veure totes les presentacions de classe en power point, hauria de ser nou però ja ho tenim massa vist, així que ací us portem noves webs on podem fer diferents tipus de presentacions i treballs amb dissenys vistosos, cridaners i fàcils de manejar, amb els quals deixarem impressionats als nostres professors.

T'ensenyem diverses webs perquè tries la que mes s'ajusta a les teues necessitats i pugues traure el màxim partit de la creativitat que tens en el teu interior.

Canva

Canva és un programari i lloc web d'eines de disseny gràfic simplificat. Utilitza un format d'arrossegar i soltar i proporciona accés a més de 60 milions de fotografies i 5 milions de vectors, gràfics i fonts. És utilitzat de la mateixa manera per 'no dissenyadors', com per professionals del sector. Les seues eines es poden utilitzar tant per al disseny web com per als mitjans d'impressió i gràfics.

Canva funciona a base de vectors, imatges i text, per la qual cosa els projectes realitzats es poden guardar per a continuar editant-se contínuament sense perdre moviments. El lloc web ofereix un catàleg de més de 15 milions de plantilles personalitzables per a editar i crear projectes propis.

Les plantilles compten amb imatges, estils i disseny de text propi, i es pot triar la grandària exacta del document depenent de la plataforma on es vulga usar (bàners, posts, històries, web).

PrezyPrezi és un programa de presentacions per a compartir idees sobre un document virtual basat en el funcionament del núvol, és a dir, el projecte es realitza i es visualitza en la plataforma. L'aplicació es distingeix per la seua interfície gràfica que funciona amb zoom, el qual permet als usuaris disposar d'una visió més acostada o allunyada de la zona de presentació.

És una pàgina web que s'utilitza com una eina de presentació per a l'intercanvi d'idees, ja siga de manera lliure o estructurada. El text, les imatges, els vídeos i altres mitjans es col·loquen sobre el llenç, i es poden agrupar en marcs. Després, els usuaris designen la grandària, la posició entre tots els objectes de la presentació i com es desplaçaran, creant un mapa mental.

Les presentacions finals es poden mostrar en una finestra del navegador web o ser descarregades. Prezi utilitza un model freemium; qualsevol usuari pot utilitzar-lo gratis si es registra, però els qui el contracten tenen dret a funcions com treballar sense connexió o usar eines d'edició d'imatge dins de l'aplicació. Existeixen llicències especials per a estudiants i educadors.

Genially

Genially, també conegut com Genial.ly, és un software en línia que permet crear presentacions animades i interactives. És una eina molt semblant a Prezi, però amb prestacions més avançades. Disposa de plantilles i galeries d'imatge per a fer el treball més fàcil, però també permet inserir imatges pròpies o externes, textos, àudios de SoundCloud i Spotify, vídeos de Youtube, fotos de Flickr, Instagram, Facebook, etc.

El seu lema és "No més continguts lletjos". Les característiques principals són l'animació, la interactivitat i la integració de diferents continguts. Genially disposa de quatre models depenent de l'usuari: per a corporacions, per a mitjans, per a dissenyadors i per a educació. A més, pot ser gratuïta o de pagament, depenent de les necessitats de cadascun. Una de les diferències entre la versió de pagament i la gratuïta és que permet descarregar les presentacions en PDF o HTML5 i decidir si les presentacions són públiques o privades.

Emaze

És una plataforma de presentació en la qual els usuaris poden crear, gestionar i compartir les seues presentacions basant-se en un núvol d'emmagatzematge. Ofereix una varietat de formats utilitzant plantilles incloent fons amb animació i vídeos en 3D. Emaze, igual que Prezi, és un servei que permet crear presentacions similars a les d'un Power Point.

Les característiques que destaquen els desenvolupadors són: fàcil d'usar, es treballa en el núvol, traducció automàtica, multi-dispositiu d'accés i els seus dissenys innovadors.

Els seus avantatges: Permet compartir qualsevol contingut de manera fàcil. Ampli repertori de plantilles i eines. És gratuïta. Permet compartir el contingut creat en xarxes com Facebook. Twitter o correu electrònic. No requereix instal·lar cap programari al PC. Es disposa sempre de l'última versió.

L'únic desavantatge que planteja la companyia és que els usuaris que tenen el compte gratuït, hauran de fer les presentacions en línia.

Google SlidesPresentacions de Google (en anglés, Google Slides) és un programa de presentació inclòs com a part d'un paquet informàtic de programari gratuït que ofereix Google dins del seu servei Google Drive. El servei també inclou Documents de Google i Fulls de càlcul de Google. Google Slides està disponible com a aplicació web, aplicació mòbil per a Android, iOS, Windows, BlackBerry i com a aplicació d'escriptori en ChromeOS de Google. L'aplicació és compatible amb els formats d'arxiu de Microsoft PowerPoint.

Permet als usuaris crear i editar presentacions en línia mentre col·laboren amb altres usuaris en temps real. L'usuari realitza un seguiment de les edicions amb un historial de revisió que rastreja els canvis en la presentació. La posició de cada editor es ressalta amb un color o cursor específic de l'editor i el sistema regula el que els usuaris poden fer a través de diversos graus de permisos. Les actualitzacions han introduït funcions que utilitzen l'aprenentatge automàtic, incloent la funció "Explorar", que ofereix dissenys i imatges suggerits per a presentacions, i la funció "Elements d'acció", que permeten als usuaris assignar tasques a altres usuaris.Estem cansats de fer i veure totes les presentacions de classe en power point, hauria de ser nou però ja ho tenim massa vist, així que ací us portem noves webs on podem fer diferents tipus de presentacions i treballs amb dissenys vistosos, cridaners i fàcils de manejar, amb els quals deixarem impressionats als nostres professors.

T'ensenyem diverses webs perquè tries la que mes s'ajusta a les teues necessitats i pugues traure el màxim partit de la creativitat que tens en el teu interior.


Canva

Canva es un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado. Utiliza un formato de arrastrar y soltar y proporciona acceso a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de vectores, gráficos y fuentes. Es utilizado del mismo modo por 'no diseñadores', como por profesionales del sector. Sus herramientas se pueden utilizar tanto para el diseño web como para los medios de impresión y gráficos.

Canva funciona a base de vectores, imágenes y texto, por lo que los proyectos realizados se pueden guardar para continuar editándose continuamente sin perder movimientos. El sitio web ofrece un catálogo de más de 15 millones de plantillas personalizables para editar y crear proyectos propios.

Las plantillas cuentan con imágenes, estilos y diseño de texto propio, y se puede elegir el tamaño exacto del documento dependiendo de la plataforma donde se quiera usar (banners, posts, historias, web).

Prezi

Prezi es un programa de presentaciones para compartir ideas sobre un documento virtual basado en el funcionamiento de la nube, es decir, el proyecto se realiza y se visualiza en la plataforma. La aplicación se distingue por su interfaz gráfica que funciona con zoom, el cual permite a los usuarios disponer de una visión más acercada o alejada de la zona de presentación.Es una página web que se utiliza como una herramienta de presentación para el intercambio de ideas, ya sea de forma libre o estructurada. El texto, las imágenes, los vídeos y otros medios se colocan sobre el lienzo, y se pueden agrupar en marcos. Después, los usuarios designan el tamaño, la posición entre todos los objetos de la presentación y cómo se desplazarán, creando un mapa mental.

Las presentaciones finales se pueden mostrar en una ventana del navegador web o ser descargadas. Prezi utiliza un modelo freemium; cualquier usuario puede utilizarlo gratis si se registra, pero quienes lo contratan tienen derecho a funciones como trabajar sin conexión o usar herramientas de edición de imagen dentro de la aplicación. Existen licencias especiales para estudiantes y educadores.

Genially

Genially, también conocido como Genial.ly, es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Es una herramienta muy parecida a Prezi, pero con prestaciones más avanzadas. Dispone de plantillas y galerías de imagen para hacer el trabajo más fácil, pero también permite insertar imágenes propias o externas, textos, audios de SoundCloud y Spotify, vídeos de Youtube, fotos de Flickr, Instagram, Facebook, etc.

Su lema es "No más contenidos feos". Las características principales son la animación, la interactividad y la integración de diferentes contenidos. Genially dispone de cuatro modelos dependiendo del usuario: para corporaciones, para medios, para diseñadores y para educación. Además, puede ser gratuita o de pago, dependiendo de las necesidades de cada uno. Una de las diferencias entre la versión de pago y la gratuita es que permite descargar las presentaciones en PDF o HTML5 y decidir si las presentaciones son públicas o privadas.

EmazeEs una plataforma de presentación en la que los usuarios pueden crear, gestionar y compartir sus presentaciones basándose en una nube de almacenamiento. Ofrece una variedad de formatos utilizando plantillas incluyendo fondos con animación y videos en 3D. Emaze, al igual que Prezi, es un servicio que permite crear presentaciones similares a las de un Power Point.

Las características que destacan los desarrolladores son: fácil de usar, se trabaja en la nube, traducción automática, multi-dispositivo de acceso y sus diseños innovadores.

Sus ventajas: Permite compartir cualquier contenido de manera fácil. Amplio repertorio de plantillas y herramientas. Es gratuita. Permite compartir el contenido creado en redes como Facebook. Twitter o correo electrónico. No requiere instalar ningún software al PC. Se dispone siempre de la última versión.

La única desventaja que plantea la compañía es que los usuarios que tienen la cuenta gratuita, deberán hacer las presentaciones en línea.

Google SlidesPresentaciones de Google (en inglés, Google Slides) es un programa de presentación incluido como parte de un paquete informático de software gratuito que ofrece Google dentro de su servicio Google Drive. El servicio también incluye Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google. Google Slides está disponible como aplicación web, aplicación móvil para Android, iOS, Windows, BlackBerry y como aplicación de escritorio en ChromeOS de Google. La aplicación es compatible con los formatos de archivo de Microsoft PowerPoint.

Permite a los usuarios crear y editar presentaciones en línea mientras colaboran con otros usuarios en tiempo real. El usuario realiza un seguimiento de las ediciones con un historial de revisión que rastrea los cambios en la presentación. La posición de cada editor se resalta con un color o cursor específico del editor y el sistema regula lo que los usuarios pueden hacer a través de diversos grados de permisos. Las actualizaciones han introducido funciones que utilizan el aprendizaje automático, incluyendo la función "Explorar", que ofrece diseños e imágenes sugeridos para presentaciones, y la función "Elementos de acción", que permiten a los usuarios asignar tareas a otros usuarios.


#joventut #joventutalcoi #espaijovealcoi #clubjovealcoi #jovesactius #alcoi #alcoy #xarxajove #joves #associacionisme #ajuntamentalcoi #xarxajovealcoiacomtat

21 views

Recent Posts

See All

ESPAI JOVE D’ALCOI
C/ Els Alçamora, 1    03802 Alcoi
Tel.: 96 553 71 38

joventut@alcoi.org

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Negro del icono de YouTube
  • Tik Tok

© 2020 Joventut Alcoi

CLUB JOVE
C/ Els Alçamora, 1    03802 Alcoi
Tel.: 96 553 71 38

clubjove@alcoi.org

  • Instagram