Discusión de grupo

PLA JOVE D'ALCOI 

 "La gent jove necessita models, no crítics"

 

John Wooden

L'ESTRATÈGIA DE JOVENTUT, DOCUMENT BASE

La present Estratègia de Joventut és una eina de gestió i direcció de totes les polítiques que des de l'Ajuntament d'Alcoi es dirigeixen a les persones joves (de 12 a 30 anys), i és l'avantsala del Pla Jove d'Alcoi 2022-2026 que està elaborant-se i que s'ha retrassat sobre la programació que hi havia prevista pel tema de la COVID-19.