dt., 19 de maig | ONLINE

CURS INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES / ONLINE

Curso Introducción a la lengua de signos / online
Se ha cerrado la posibilidad de registrarse
CURS INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES / ONLINE

HORARI / horario

19 de maig de 2020, 14:21 – 29 de maig de 2020, 23:59
ONLINE

DESCRIPCIÓ / descripción

MF1.- Introducció a la llengua de signes. Introducció a la Llengua

de Signes. El concepte d'oci inclusiu. Falsos mites sobre la LLS i les persones amb discapacitat auditiva. Dactilològic. Comunicació amb persones amb discapacitat auditiva. 15h

MF 2.- La figura del ILS. El disseny d'activitats educatives en el temps lliure adaptades a col·lectius NEE. El perfil de l'educador/a de Col·lectius NEE. 15h

INSCRIPCIÓ ONLINE >>

MF1.- Introducción a la lengua de signos. Introducción a la Lengua de Signos. El concepto de ocio inclusivo. Falsos mitos sobre la LS y las personas con discapacidad auditiva. Dactilológico. Comunicación con personas con discapacidad auditiva. 15h

MF 2.- La figura del ILS. El diseño de actividades educativas en el tiempo libre adaptadas a colectivos NEE. El perfil del educador/a de Colectivos NEE. 15h

INSCRIPCIÓN ONLINE >>

COMPARTIR