top of page

dj., 15 d’oct.

|

ONLINE

CURS EDUCACIÓ PER A LA SALUT I PRIMERS AUXILIS

Curso Educación para la salud y primeros auxilios

Se ha cerrado la posibilidad de registrarse
Ver otros eventos
CURS EDUCACIÓ PER A LA SALUT I PRIMERS AUXILIS
CURS EDUCACIÓ PER A LA SALUT I PRIMERS AUXILIS

HORARI

15 d’oct. del 2020, 0:00 – 29 d’oct. del 2020, 23:40

ONLINE

DESCRIPCIÓ

DURACIÓ TOTAL 15H.  ACCÉS  A partir de 17 anys

PREU: 30 €

Homologat per la Generalitat Valenciana i impartit per l'Escola Oficial d'Animació ABAST Animació.

MF1: Educació per a la Salut. El concepte d'educació per a la salut. Salut: prevenció i tractament. Disseny de programes saludables. Enfrontar-se a la malaltia. Malalties cròniques (diabetis, malaltia celíaca, al·lèrgies,…) i malalties infecte – contagioses (meningitis, VHC+, VIH/sida,…) 

MF2: Primers auxilis. Ferides obertes, picades i cremades, fractures, insolació, glucèmia, HPTA, maniobres de recuperació (RCP), hemorràgies, signes símptomes i prevenció de IAM (infart agut de miocardi), malalties associades als trastorns de l'alimentació, …

INSCRIPCIÓ ONLINE >>

DURACIÓN TOTAL 15H.  ACCESO  A partir de 17 años

PRECIO: 30 €

Homologado por la Generalitat Valenciana e impartido por la Escuela Oficial de Animación ABAST Animació.

MF1: Educación para la Salud. El concepto de educación para la salud. Salud: prevención y tratamiento. Diseño de programas saludables. Enfrentarse a la enfermedad. Enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad celíaca, alergias,…) y enfermedades infecto – contagiosas (meningitis, VHC+, VIH/sida,…) 

MF2: Primeros auxilios. Heridas abiertas, picaduras y quemaduras, fracturas, insolación, glucemia, HPTA, maniobras de recuperación (RCP), hemorragias, signos síntomas y prevención de IAM (infarto agudo de miocardio), enfermedades asociadas a los trastornos de la alimentación, …

INSCRIPCIÓN ONLINE >>

Comparteix l'esdeveniment

bottom of page