top of page

dj., 01 de jul.

|

Alcoi

CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)

Curso de Monitor/a de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (MAT)

Registration is Closed
See other events
CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)
CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)

HORARI

01 de jul. de 2021, 9:00 CEST – 28 de jul. de 2021, 14:00 CEST

Alcoi, Antiguo colegio Cervantes, Carrer els Alçamora, 1, 03801 Alcoi, Alicante, España

DESCRIPCIÓ

CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)

de l'1 fins al 28 de juliol

EDAT: Cal tindre 16 anys el dia que comença el curs

HORARI: de 09.00 a 14.00 h de dilluns a divendres

PREU: 150 €

COMPETÈNCIA GENERAL I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i ateses les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

Desenvolupa la seua activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d'organització, animació i dinamització de les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 

Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de temps lliure, activitats de temps lliure en serveis educatius dins i fora del marc escolar. Podran desenvolupar la seua competència en qualsevol organització que contemple la realització de programes de dinamització de temps lliure educatiu infantil i juvenil, amb suport i direcció de nivell superior i en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

INSCRIPCIÓ ONLINE >>

_____________________________________________________________________________________________

CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (MAT)

del 1 hasta el 28 de julio

EDAD: Hay que tener 16 años el día que empieza el curso

HORARIO: de 09.00 a 14.00 h de lunes a viernes

PRECIO: 150 €

COMPETENCIA GENERAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una organización, aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y atendidas las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos. 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

Las áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su competencia en cualquier organización que contemplo la realización de programas de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil, con apoyo y dirección de nivel superior y en el marco de un proyecto educativo. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.

INSCRIPCIÓN ONLINE >>

COMPARTIR

bottom of page