CARNET JOVE

L'Institut Valencià de la Joventut, posa a la teua disposició el Carnet Jove 

perquè tragues el màxim partit al teu temps lliure i les teues activitats d'oci,

i obtingues descomptes en tota mena de comerços i activitats.

El Carnet Jove va dirigit a joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, tots dos inclusivament i es pot utilitzar tant en l'àmbit estatal com en l'europeu.
Pots consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat arriba el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s'aplica o no el descompte.

Des de l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic porta integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar els avantatges que hi obté la gent jove.

Com que el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen la HI), ofereix milers de descomptes a tot el món, per la qual cosa els i les joves no només gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també:

 • De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el món

 • D'accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals

 • De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus…)
   

Més informació descuentos.reaj.com

TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Porta'ns la documentació que es relaciona a continuació,
segons el cas, i t'ho expedim immediatament a l'Espai Jove.

TIPUS DE CARNETS QUE POTS TRIAR

 

 • Carnet Jove targeta financera: Has d'acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,56 €.
  Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t'ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns fins i tot en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l'estranger. Quan vages de tendes podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de "Telepagament".
  A més, tindràs un segur d'assistència de viatge. Informa't en la sucursal on l'hages tret.

   

 • Carnet Jove targeta clàssica: (Inclou també el Carnet d'alberguista)T'ho expedim en l'Espai Jove, aportant la següent documentació:

  • DNI original.

  • Resguard d'haver realitzat el pagament de la taxa (8,56 €. si no tens cap exempció).
    

REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ 

 • Tenir entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.

 • Abonar la taxa, fixada en 8,56 €. Tindrà una validesa de dos anys a partir de la data de la seua expedició.

  
EXEPCIONS I BONIFICACIONS

 

 • Les víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d'exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.

  • Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: resolució judicial.

  • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

 • Els membres de FAMÍLIES NOMBROSES gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial.

  • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general.

  • Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

 • Els jóvens amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment, gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

  • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %.

  • Bonificació del 50 % del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33 %.

  • Documentació justificativa a aportar: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.

 • Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :

  • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial.

  • Bonificació del 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general.

  • Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.


* Acumulació de les exempcions i bonificacions

Seran acumulables:

 

 • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.

 • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.


No seran acumulables:

 

 • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

CARNET JOVE EN FORMAT TARGETA FINANCERA

El Carnet Jove en format de targeta financera s'emet, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en les següents entitats:
    

 • Caixabank

 • ImaginBank

 • Grupo Cooperativo Cajamar

 • AVCC - Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit

 • Caixa Ontinyent

CONSULTA ELS AVANTATGES EN LES DIFERENTS ÀREES